Save Preloader image

0%

Open van ma t/m vrij, 9:00 - 17:00
Slimstraat 78, 5071 EM, Udenhout
Interesse? Bel ons! 0133032280

Privacybeleid

Sauer Automotive Trading vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Bovendien kunt u deze website anoniem raadplegen.

Sauer Automotive Trading verstrekt geen persoonsgegevens aan derden
Indien u via deze site een (online) dienst afneemt, vragen wij naar uw naam en (e-mail)adres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de opgevraagde dienst te verlenen en te administreren, en voorts om u van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening.

Sauer Automotive Trading verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Sauer Automotive Trading daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beschermen van de persoonsgegevens naar servers
Om operationele en technische redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan servers van andere landen buiten de Europese Unie.

Mocht dit het geval zijn, dan nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Website en cookies
Uw bezoek wordt anoniem geregistreerd, met als doel om gebruikersstatistieken te vergaren. Door middel van cookies krijgt Sauer Automotive Trading inzicht in de meest bekeken pagina’s en het aantal bezoeken op de website.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om de website te optimaliseren voor bezoekers en hen direct veel opgevraagde informatie te bieden.